Kategoriarkiv: loggedin-only

Om loggedin-only

Om nyhedsbrev

Om loggedin-only

Om nyhedsbrev

Om loggedin-only

Om nyhedsbrev

Nyhedsbrev August

Ny formand
Hen over sommeren har Alexia Kogsbøll valgt at trække sig som formand for bestyrelsen af helt personlige årsager. Alexia har gennem længere tid ydet en stor indsats for foreningen men har nu valgt helt at udtræde af bestyrelsesarbejdet. Da bestyrelsen holdt møde i går var konstituering således på dagsordenen. Da Alexia valgte at udtræde trådte suppleant Nicolai Kofoed Skjølstrup ind som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen valgte herefter Nicolai som ny formand.

Således er bestyrelsen nu konstitueret som følger:

Nicolai Kofoed Skjølstrup, Formand
Louise Gorm Hansen, Næstformand
Bo Madsen, Kasserer
Joan Krebs, Bestyrelsesmedlem
Kirsten Testmann, Bestyrelsesmedlem

Kontakt til bestyrelsen er uændret og kører som hidtil. Har man spørgsmål kan man kontakte Mikael eller skrive til bestyrelsesmailen. Bestyrelsen er glad for at Nicolai har valgt at træde til som formand.

Bestyrelsen sender på vegne af hele foreningen en stor tak til Alexia for hendes store indsats for foreningen gennem de sidste mange år.

Dødsfald
1. august afgik andelshaver Birgit Taaning Johansen, VF 37B, ved døden. Birgit har boet i bygningen siden 1976 og har således været med siden foreningens begyndelse. Birgit vil blive savnet og bestyrelsen sender de varmeste tanker til hele familien. Birgit er blevet bisat.

Driftsplads i Nyropsgade
Som de fleste i foreningen er bekendt med har kommunen besluttet at opføre en driftsplads i Nyropsgade til affaldshåndtering mv. Det er der stor utilfredshed med, ikke alene i foreningen, men også hos vore naboer. En beboergruppe, bestående af Nina Hermann og Linda Christensen (begge NY 15), Finn Johansen, Barbro Wilhelmsen og Louise Gorm Hansen (Alle NY13), arbejder hårdt på at få omstødt kommunens beslutning. Ønsker nogen at bidrage til beboergruppens arbejde kan man kontakte Mikael eller Nina Hermann. Der kommer desuden særskilt beboerinfo ud vedr. dette da det berører mange beboer i foreningen, samt ungdomsboligbeboerne. Alle beboere opfordres til at støtte op om initiativerne fra beboergruppen således at der lægges mest muligt pres på kommunen for at få omstødt beslutningen.

Byggesagen og rejsegildet
Der bliver udsendt særskilt beboerinformation omkring byggesagen snarest.

Der blev afholdt ”rejsegilde” sammen med Gaihede torsdag den 24. august. Tak til alle der var med til at fejre at den første etape af byggeriet er så godt som færdig.

Næste bestyrelsesmøde
Afholdes onsdag d. 4. oktober kl. 16.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Om loggedin-only

Om nyhedsbrev

Nyhedsbrev Juli 2017

Byggesagen
Der er nu fuld gang i renoveringen af ejendommen med alle de fordele og ulemper, det nu medfører. En af ulemperne er alt det støv mv., som ligger på gaden og i gården og som bliver slæbt med ind i opgangene. Håndværkerne forsøger at holde det nogenlunde rent, men det er ikke helt tilfredsstillende. Frekvensen af trappevask er øget i byggeperioden til to gange ugentligt og når renoveringen af hele ejendommen er tilendebragt, vil der blive foretaget en grundig rengøring af alle fællesarealerne inkl. lofter.

Rejsegilde
Foreningen holder ”rejsegilde” sammen med Gaihede torsdag den 24. august kl. 14.30-17.00 i gården. Der vil være mulighed for alle beboere sammen med håndværkerne at få pølser og ”Congo-bajere”. Vi håber mange vil møde op.

Vaskekælderen
Der har efterhånden været flere tilfælde, hvor reglerne for brug af vaskekælderen er blevet tilsidesat. Vi opfordrer derfor alle til at læse reglerne igen. De hænger på væggen over bordet i vaskekælderen.

Papkasser
Vi opfordrer alle til at presse papkasser sammen, så der er bedre plads i containerne til pap. Det er lidt ærgerligt, at det altid flyder over, så låget på containerne ikke kan lukke.

Ferie
Mikael Povlsen holder ferie i uge 28, 29 & 30. Akuttelefonen er i denne uge ”bemandet” af medlemmer fra bestyrelsen. Hjemmesiden er opdateret med kontaktinformation mv.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 16. august 2017.

Alle beboere ønskes en god sommer!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Om loggedin-only

Om nyhedsbrev

Om loggedin-only

Om nyhedsbrev

Om loggedin-only

Om nyhedsbrev

Om arkiv

Om loggedin-only

Nyhedsbrev december 2016

Altanudvalg

Altanudvalget bestod oprindeligt af 3 medlemmer, nemlig Jan Struwe Poulsen, Danni Chlemdorff og Finn Johansen. Da både Jan og Danni har trukket sig fra udvalget, vil bestyrelsen opfordre andre andelshavere til at indgå i udvalgets arbejde. Henvendelse kan rettes til bestyrelsen.

Gårdudvalget

Da Erik Ellehave har solgt sin andel, er han ikke længere med i gårdudvalget. Såfremt andre andelshavere er interesserede i at indgå i arbejdet, kan henvendelse rettes til bestyrelsen.

P- pladser

Der er pt. 3 ledige p-pladser til leje. Måtte andelshavere have interesse i at leje de ledige p-pladser, kan der rettes henvendelse til Mikael Povlsen.

Salg af andele mv.

Bente og Poul Egbo har solgt deres andel til Jannie Marie Pedersen og Jan Struwe Poulsen.

Liselotte og Erik Ellehave har solgt deres andel til Jacob Bøll. Bestyrelsen byder Jacob velkommen i foreningen.

Andelen i Vester Farimagsgade 35A, 2.sal er stadig til salg.

Der er flyttet en ny lejer ind hos Line Testmann. Lejeren er irsk og hedder Harry Neilly.

 

Beboerorientering vedr. tag- og facaderenovering

Der er omdelt materiale vedr. tag- og facaderenoveringen til alle andelshavere.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 18. januar 2017.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nyt år.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Om arkiv

Om loggedin-only

Om arkiv

Om loggedin-only

Maj 2016

Efter valget af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 27. april 2016 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Alexia Kogsbøll, formand
Louise Gorm Hansen, næstformand
Bo Madsen, kasserer
Joan Krebs
Kirsten Testmann
Søren Larsen, suppleant
Ebbe Hede Thomsen, suppleant

Bestyrelsen vil gerne takke for den store interesse og deltagelse i generalforsamlingen.

Parkeringskælderen

Der er en ledig parkeringsplads til leje pr. 1. juni 2016. Såfremt der er interesse for at leje den, bedes man rette henvendelse til Mikael Povlsen.

Salg af andel

Christian Bovbjerg har solgt sin andel (Vester Farimagsgade 36B, 6.tv.) til sin bror Frederik Bovbjerg i henhold til bestemmelserne i vedtægterne. Frederik overtager således andelen pr. 1. juni 2016. Bestyrelsen byder Frederik velkommen til foreningen.

Sommerhygge i gården

I lighed med sidste år har gårdudvalget taget initiativ til sommerhygge med fællesspisning i gården. Det bliver lørdag den 25. juni 2015 fra kl. 15.00. Medbring selv mad og drikkevarer, så bliver der tændt op i grillen. I tilfælde af regn vil arrangementet blive afholdt i caféen.

Gårdudvalget håber på stort fremmøde.

Som alle sikkert allerede har bemærket, har gårdudvalget anskaffet og plantet yderligere planter/træer i gården, så den nu fremstår endnu pænere og mere grøn. Vi er alle gårdudvalget stor tak skyldig for det store arbejde, de lægger for dagen, for at gøre vores udendørs fællesareal hyggelig og pæn at se på.

Hjemmesiden

Efter vedtægtsændringerne ang. digitalisering blev vedtaget på generalforsamlingen vil der ske nogle ændringer på og med hjemmesiden. Dette indebærer at alle andelshavere får et nyt login til siden således at der f.eks. kan indkaldes til generalforsamlingen elektronisk for dem der ønsker dette. Der kommer separat information omkring dette i Juni måned.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 22. juni 2016, hvor der i forbindelse mødet er aftalt møde med Thomas Friis Hansen, Gaihede, om den fremtidige projektering af renoveringsprojektet.

Næste ordinære generalforsamling

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt tirsdag den 25. april 2017, kl. 18.00 i caféen.