Kategoriarkiv: arkiv

Om arkiv

Om loggedin-only

Nyhedsbrev december 2016

Altanudvalg

Altanudvalget bestod oprindeligt af 3 medlemmer, nemlig Jan Struwe Poulsen, Danni Chlemdorff og Finn Johansen. Da både Jan og Danni har trukket sig fra udvalget, vil bestyrelsen opfordre andre andelshavere til at indgå i udvalgets arbejde. Henvendelse kan rettes til bestyrelsen.

Gårdudvalget

Da Erik Ellehave har solgt sin andel, er han ikke længere med i gårdudvalget. Såfremt andre andelshavere er interesserede i at indgå i arbejdet, kan henvendelse rettes til bestyrelsen.

P- pladser

Der er pt. 3 ledige p-pladser til leje. Måtte andelshavere have interesse i at leje de ledige p-pladser, kan der rettes henvendelse til Mikael Povlsen.

Salg af andele mv.

Bente og Poul Egbo har solgt deres andel til Jannie Marie Pedersen og Jan Struwe Poulsen.

Liselotte og Erik Ellehave har solgt deres andel til Jacob Bøll. Bestyrelsen byder Jacob velkommen i foreningen.

Andelen i Vester Farimagsgade 35A, 2.sal er stadig til salg.

Der er flyttet en ny lejer ind hos Line Testmann. Lejeren er irsk og hedder Harry Neilly.

 

Beboerorientering vedr. tag- og facaderenovering

Der er omdelt materiale vedr. tag- og facaderenoveringen til alle andelshavere.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 18. januar 2017.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nyt år.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Om arkiv

Om arkiv

Om loggedin-only

Om arkiv

Om loggedin-only

Maj 2016

Efter valget af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 27. april 2016 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Alexia Kogsbøll, formand
Louise Gorm Hansen, næstformand
Bo Madsen, kasserer
Joan Krebs
Kirsten Testmann
Søren Larsen, suppleant
Ebbe Hede Thomsen, suppleant

Bestyrelsen vil gerne takke for den store interesse og deltagelse i generalforsamlingen.

Parkeringskælderen

Der er en ledig parkeringsplads til leje pr. 1. juni 2016. Såfremt der er interesse for at leje den, bedes man rette henvendelse til Mikael Povlsen.

Salg af andel

Christian Bovbjerg har solgt sin andel (Vester Farimagsgade 36B, 6.tv.) til sin bror Frederik Bovbjerg i henhold til bestemmelserne i vedtægterne. Frederik overtager således andelen pr. 1. juni 2016. Bestyrelsen byder Frederik velkommen til foreningen.

Sommerhygge i gården

I lighed med sidste år har gårdudvalget taget initiativ til sommerhygge med fællesspisning i gården. Det bliver lørdag den 25. juni 2015 fra kl. 15.00. Medbring selv mad og drikkevarer, så bliver der tændt op i grillen. I tilfælde af regn vil arrangementet blive afholdt i caféen.

Gårdudvalget håber på stort fremmøde.

Som alle sikkert allerede har bemærket, har gårdudvalget anskaffet og plantet yderligere planter/træer i gården, så den nu fremstår endnu pænere og mere grøn. Vi er alle gårdudvalget stor tak skyldig for det store arbejde, de lægger for dagen, for at gøre vores udendørs fællesareal hyggelig og pæn at se på.

Hjemmesiden

Efter vedtægtsændringerne ang. digitalisering blev vedtaget på generalforsamlingen vil der ske nogle ændringer på og med hjemmesiden. Dette indebærer at alle andelshavere får et nyt login til siden således at der f.eks. kan indkaldes til generalforsamlingen elektronisk for dem der ønsker dette. Der kommer separat information omkring dette i Juni måned.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 22. juni 2016, hvor der i forbindelse mødet er aftalt møde med Thomas Friis Hansen, Gaihede, om den fremtidige projektering af renoveringsprojektet.

Næste ordinære generalforsamling

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt tirsdag den 25. april 2017, kl. 18.00 i caféen.

 

 

Om arkiv

Om kalender

Om arkiv

Om loggedin-only

Om arkiv

Om loggedin-only

Om arkiv

Om arkiv

September 2015

Udlejning og udlån

Vi skal gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at udleje eller udlåne sin lejlighed uden bestyrelsens tilladelse. I sommeren har der desværre været andelshavere, der har været fristet af at udlåne eller udleje deres lejligheder. Nogen har brugt hjemmesiden Airbnb, og er blevet bedt om at fjerne deres annonce, da det som skrevet er i strid med vores vedtægter.

Vores vinduer

Det er dejligt med vores nye vinduer, men det er også vigtigt vi passer godt på dem, så de kan holde længe. Derfor er det vigtigt de bliver smurt og derfor opfordrer vi alle til at hente olie, der står nede hos Mikael og sørge for at vinduer og døre kan åbne og lukke uden besvær.

Samtidig skal vi også huske på at vinduerne skal sættes på krog, når de åbnes for at undgå skader.

Garagepladser

Der er forsat 4 ledige pladser i parkeringskælderen. Skulle nogen være interesseret i at leje en af dem, kan man tage kontakt til Mikael.

Sms til formanden

Formanden har over sommeren modtaget en del sms’er både vedr. sager man ønsker drøftet på bestyrelsesmødet og hurtige spørgsmål. Vi forstår i bestyrelsen at det kan være fristende at sende en sms, men vi vil I bestyrelsen gerne frabedes os denne kommunikationsform. Det er altid tilladt at kontakte bestyrelsen og formanden. Man kan skrive til bestyrelsens mailadresse bestyrelsenabdahlerup@gmail.com og ved akutsager eller spørgsmål, er man velkommen til at ringe.

Cafeudlejning

Der er stor interesse for leje af cafeen både hos vores ungdomsboligbeboere og hos andelshaverne. Mange har allerede lavet mange reservationer, men desværre er der en tendens til at folk springer fra i sidste øjeblik. Det er rigtig ærgerligt, da nogen måske kunne have brugt lokalet. Derfor har vi ændret i proceduren vedr. leje af cafeen. Man betaler lejen, når man booker lokalet. Ved afbud med kortere varsel end en måned tilbageholdes halvdelen af lejen. Ved afbud med kortere varsel end 14 dage er lejen gået tabt.

På den måde håber vi færre går forgæves, når de ønsker at leje cafeen og der vil være færre annulleringer

Affaldsbeholder

Der er opsat en ny affaldsbeholder til plastik i vaskekælderen.

Rengøring af trappe

Der har været en del klager og bemærkninger vedrørende manglende eller dårlig rengøring af vores trapper.
Vi har meddelt vores rengøringsfirma, at rengøringen ikke er god nok.

De har fået 2 måneder til at forbedre kvaliteten af deres arbejde.

Hvis I bemærker at rengøringen stadig ikke er tilfredsstillende, så kontakt Mikael

Praktikant

Mikael ansøger i øjeblikket om at få en praktikant fra kommunen.

Praktikanten skal i en periode på en måned hjælpe med alt forefaldende arbejde, men primært hjælpe til med at tømme lofter og kældre.

Loft- og kælderoprydning

Der står en del ting på lofterne uden for de aflåste rum. Hvis I har noget stående bedes I fjerne det.

At hvad der står på lofter og kældre vil blive sat til storskrald.

Oprydningen er planlagt i perioden 15/9 – 15/10.

Cykeloprydning

Da der er mangel på plads i cykelstativerne, vil der blive foretaget cykeloprydning.

Alle cykler både i cykelstativerne og i cykelkældrene, vil blive mærket med et bånd.

Er båndet ikke fjernet fra cyklen inden for 14 dage, vil den blive fjernet, opbevaret i en måned, for derefter at blive afleveret til politiet.

Oprydningen er planlagt i perioden 15/10 – 02/11.

Næste bestyrelsesmøde den 23. september

Om arkiv

Om Uncategorized

Juni 2015

Porten

Vi får desværre dagligt alt for mange ubudne gæster i gården, da der er stor interesse for vores container og kældergange. Nogle af besøgene har været decideret ubehagelige for Mikael og andre beboere. Selv i weekenden når porten er lukket oplever vi stadig besøg, da mange ikke venter på automatikken lukker, når man går eller cykler ind eller ud af porten. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet at porten skal holdes lukket hele døgnet.

Derudover vil automatikken blive afmonteret i løbet af sommeren og porten vil fremadrettet skulle betjenes manuelt. Vi håber i bestyrelsen, at denne beslutning vil kunne holde ubudne gæster ude og vi kan hjælpe hinanden med at holde porten lukket.

Projekter i bestyrelsen

Vi arbejder i bestyrelsen målrettet på at få vores vinduesprojekt afsluttet, men er også så småt begyndt at undersøge mulighederne vedr. altaner som der var et ønske om på generalforsamlingen. Derudover er der fokus på renovering af opgange samt bygningens murværk, så disse opgaver snarest kan påbegyndes. Projektet vedr. fibernet, har bestyrelsen valgt at sætte på stand by, da vi mener at ovenstående har større interesse og prioritering.

Mikael arbejder forsat med vores udfordringer vedr. vandtryk og varme. Desværre er det en større og mere omfattende opgave end først ventet, men vi håber på den kan løses snarest.

Mikaels sommerferie

Mikael holder ferie i uge 29 og 30 (fra d. 13. t.o.m. d. 24. juli). Ved akutte problemer, der ikke kan vente til Mikael er retur fra ferie, kan bestyrelsen kontaktes.

Formand Alexia Kogsbøll 28 79 04 46
Louise Gorm Hansen 22 30 63 61
Joan Krebs 61 85 65 17
Kirsten Testmann 24 96 27 05

Nyt fra gårdudvalget

Foråret er skudt godt i gang med nye tiltag i gården. Vi har brugt megen tid på indkøb, med udvælgelse af potter, planter og diverse. Vi håber beboerne vil sætte pris på et forbedret miljø og vil bruge mere tid i gården, værne og respektere beplantningen samt at rygerne vil benytte de opsatte askebæger.
Hvis du ønsker at hjælpe med at vande potterne, hænger der en kalender i vaskeriet, hvor man bedes notere sit navn for vande dato, tak.
Vi arbejder løbende med at forbedre vores gårdmiljø og modtager gerne nye forslag og ideer.
Skulle der være interesse fra andre beboere, at få indflydelse i fremtidige tiltag, er man så hjertens velkommen til at deltage i Gårdudvalget!
Mange hilsner og nyd også sommeren i gården
Trine Borgen, Erik Ellehauge, Joan Krebs og Julie Aggerbeck

Terrasserne på 6. sal

Bestyrelsen har fået henvendelser fra beboere på 6. Sal med terrasse, der ønsker tilladelse til at udskifte træbelægningen på deres tagterrasse. Ifølge vedtægterne, er det andelshaverens eget ansvar at vedligeholde træbelægningen på tagterrasserne og må derfor også gerne udskifte denne til for eksempel vedligeholdelsesfri belægning.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 1. juli 2015 kl. 15