Alle indlæg af torbenwil

Om arkiv

Om udlejning

Opslag på forsiden om udlejning

Om udlejning

Opslag på forsiden om udlejning

Om lokalområde

Om lokalområdet på forsiden

Om arkiv

September 2015

Udlejning og udlån

Vi skal gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at udleje eller udlåne sin lejlighed uden bestyrelsens tilladelse. I sommeren har der desværre været andelshavere, der har været fristet af at udlåne eller udleje deres lejligheder. Nogen har brugt hjemmesiden Airbnb, og er blevet bedt om at fjerne deres annonce, da det som skrevet er i strid med vores vedtægter.

Vores vinduer

Det er dejligt med vores nye vinduer, men det er også vigtigt vi passer godt på dem, så de kan holde længe. Derfor er det vigtigt de bliver smurt og derfor opfordrer vi alle til at hente olie, der står nede hos Mikael og sørge for at vinduer og døre kan åbne og lukke uden besvær.

Samtidig skal vi også huske på at vinduerne skal sættes på krog, når de åbnes for at undgå skader.

Garagepladser

Der er forsat 4 ledige pladser i parkeringskælderen. Skulle nogen være interesseret i at leje en af dem, kan man tage kontakt til Mikael.

Sms til formanden

Formanden har over sommeren modtaget en del sms’er både vedr. sager man ønsker drøftet på bestyrelsesmødet og hurtige spørgsmål. Vi forstår i bestyrelsen at det kan være fristende at sende en sms, men vi vil I bestyrelsen gerne frabedes os denne kommunikationsform. Det er altid tilladt at kontakte bestyrelsen og formanden. Man kan skrive til bestyrelsens mailadresse bestyrelsenabdahlerup@gmail.com og ved akutsager eller spørgsmål, er man velkommen til at ringe.

Cafeudlejning

Der er stor interesse for leje af cafeen både hos vores ungdomsboligbeboere og hos andelshaverne. Mange har allerede lavet mange reservationer, men desværre er der en tendens til at folk springer fra i sidste øjeblik. Det er rigtig ærgerligt, da nogen måske kunne have brugt lokalet. Derfor har vi ændret i proceduren vedr. leje af cafeen. Man betaler lejen, når man booker lokalet. Ved afbud med kortere varsel end en måned tilbageholdes halvdelen af lejen. Ved afbud med kortere varsel end 14 dage er lejen gået tabt.

På den måde håber vi færre går forgæves, når de ønsker at leje cafeen og der vil være færre annulleringer

Affaldsbeholder

Der er opsat en ny affaldsbeholder til plastik i vaskekælderen.

Rengøring af trappe

Der har været en del klager og bemærkninger vedrørende manglende eller dårlig rengøring af vores trapper.
Vi har meddelt vores rengøringsfirma, at rengøringen ikke er god nok.

De har fået 2 måneder til at forbedre kvaliteten af deres arbejde.

Hvis I bemærker at rengøringen stadig ikke er tilfredsstillende, så kontakt Mikael

Praktikant

Mikael ansøger i øjeblikket om at få en praktikant fra kommunen.

Praktikanten skal i en periode på en måned hjælpe med alt forefaldende arbejde, men primært hjælpe til med at tømme lofter og kældre.

Loft- og kælderoprydning

Der står en del ting på lofterne uden for de aflåste rum. Hvis I har noget stående bedes I fjerne det.

At hvad der står på lofter og kældre vil blive sat til storskrald.

Oprydningen er planlagt i perioden 15/9 – 15/10.

Cykeloprydning

Da der er mangel på plads i cykelstativerne, vil der blive foretaget cykeloprydning.

Alle cykler både i cykelstativerne og i cykelkældrene, vil blive mærket med et bånd.

Er båndet ikke fjernet fra cyklen inden for 14 dage, vil den blive fjernet, opbevaret i en måned, for derefter at blive afleveret til politiet.

Oprydningen er planlagt i perioden 15/10 – 02/11.

Næste bestyrelsesmøde den 23. september

Om arkiv

Om Uncategorized

Juni 2015

Porten

Vi får desværre dagligt alt for mange ubudne gæster i gården, da der er stor interesse for vores container og kældergange. Nogle af besøgene har været decideret ubehagelige for Mikael og andre beboere. Selv i weekenden når porten er lukket oplever vi stadig besøg, da mange ikke venter på automatikken lukker, når man går eller cykler ind eller ud af porten. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet at porten skal holdes lukket hele døgnet.

Derudover vil automatikken blive afmonteret i løbet af sommeren og porten vil fremadrettet skulle betjenes manuelt. Vi håber i bestyrelsen, at denne beslutning vil kunne holde ubudne gæster ude og vi kan hjælpe hinanden med at holde porten lukket.

Projekter i bestyrelsen

Vi arbejder i bestyrelsen målrettet på at få vores vinduesprojekt afsluttet, men er også så småt begyndt at undersøge mulighederne vedr. altaner som der var et ønske om på generalforsamlingen. Derudover er der fokus på renovering af opgange samt bygningens murværk, så disse opgaver snarest kan påbegyndes. Projektet vedr. fibernet, har bestyrelsen valgt at sætte på stand by, da vi mener at ovenstående har større interesse og prioritering.

Mikael arbejder forsat med vores udfordringer vedr. vandtryk og varme. Desværre er det en større og mere omfattende opgave end først ventet, men vi håber på den kan løses snarest.

Mikaels sommerferie

Mikael holder ferie i uge 29 og 30 (fra d. 13. t.o.m. d. 24. juli). Ved akutte problemer, der ikke kan vente til Mikael er retur fra ferie, kan bestyrelsen kontaktes.

Formand Alexia Kogsbøll 28 79 04 46
Louise Gorm Hansen 22 30 63 61
Joan Krebs 61 85 65 17
Kirsten Testmann 24 96 27 05

Nyt fra gårdudvalget

Foråret er skudt godt i gang med nye tiltag i gården. Vi har brugt megen tid på indkøb, med udvælgelse af potter, planter og diverse. Vi håber beboerne vil sætte pris på et forbedret miljø og vil bruge mere tid i gården, værne og respektere beplantningen samt at rygerne vil benytte de opsatte askebæger.
Hvis du ønsker at hjælpe med at vande potterne, hænger der en kalender i vaskeriet, hvor man bedes notere sit navn for vande dato, tak.
Vi arbejder løbende med at forbedre vores gårdmiljø og modtager gerne nye forslag og ideer.
Skulle der være interesse fra andre beboere, at få indflydelse i fremtidige tiltag, er man så hjertens velkommen til at deltage i Gårdudvalget!
Mange hilsner og nyd også sommeren i gården
Trine Borgen, Erik Ellehauge, Joan Krebs og Julie Aggerbeck

Terrasserne på 6. sal

Bestyrelsen har fået henvendelser fra beboere på 6. Sal med terrasse, der ønsker tilladelse til at udskifte træbelægningen på deres tagterrasse. Ifølge vedtægterne, er det andelshaverens eget ansvar at vedligeholde træbelægningen på tagterrasserne og må derfor også gerne udskifte denne til for eksempel vedligeholdelsesfri belægning.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 1. juli 2015 kl. 15

Om arkiv

Maj 2015

Generalforsamlingen 

Den årlige generalforsamling blev afholdt d. 27. april 2015. Bestyrelsen takker for det store fremmøde og for en god generalforsamling. Referatet vil snarest blive fremsendt fra vores administrator.

Velkommen til vores nye andelshaver

Ellen Hansens lejlighed i Nyropsgade 13 blev d. 1. maj 2015 overtaget af Ebbe Hede. Vi byder Ebbe velkommen i foreningen.

Storskrald

Storskraldsrummet er flyttet fra cykelkælderen til Nyropsgade ved siden af opgangen til nr. 15. Årsagen til dette er mange, men den største fordel er at Københavns Kommune selv kommer og tømmer for storskrald. Derudover undgår vi at beboere skal ned af trappen med deres affald, at det roder med elektronik affald i Nyropsgade, at Mikael skal slæbe tingene op og derfor kan bruge sin tid på noget andet og så kommer det til at køre helt automatisk.

Låsen til rummet er udskiftet så alle har adgang med de røde nøgler. Bestyrelsen beder selvfølgelig alle beboer om forsat at holde orden, når de placerer deres storskrald. Vi skal i den forbindelse også minde om at byggeaffald ikke er tilladt i storskraldsrummet og man selv skal bortskaffe dette.

Nye kælderrum

Grundet den store efterspørgsel på kælderrum, vil der blive etableret 2 nye kælderrum. Da der nu er nyt storskraldsrum, er der mulighed for etablere 2 rum, der hvor der før var storskrald. Kælderrummene vil blive udlejet til Lis Taaning og Erik Ellehave, der er øverst på ventelisten til kælderrum.

Gårdens container

Som nævnt på generalforsamling har vi fået en ny container i gården. Dette skyldes udfordringerne med påkørsel af vores port. Porten blev ofte påkørt, da den lastbil der skulle afhente vores container, var så stor at det næsten var umuligt at hente containeren uden påkørsel. Vi har nu fået en mindre container, der kan afhentes med en mindre bil og vi håber derved påkørsel undgås. Grundet størrelsen vil den til gengæld blive tømt 2 gange om ugen. Derfor vil vores port de 2 pågældende dage også være programmeret til at være åben med begge låger i tidsrummet for afhentning. Tidspunktet er i dagtimerne, hvor den ene låge i forvejen er åben.

Arbejdsdag

Gårdudvalget afholdte arbejdsdag i søndags trods formiddagsregnen. Der var desværre ikke det store fremmøde, men der blev alligevel taget fat i de planlagte opgaver. Gårdudvalget har også indkøbt liggestole og snart vil der også komme parasoller med beplantning og andre krukker, der er med til at gøre vores gård mere dekorativ og hyggelig.

Gårdfest?

I sidste nyhedsbrev efterlyste vi et festudvalg, hvis der var et ønske om en sommerfest, som vi havde sidste år. Da hverken bestyrelsen eller Mikael har modtaget henvendelser, går vi ikke ud fra der er interesse for en fest.

Bestyrelsen håber til gengæld at beboerne vil nyde de nye tiltag i gården og måske på den måde få en snak med sine naboer.

Ledige garagepladser

Der er forsat ledige pladser i vores parkeringskælder. Skulle nogen andelshavere være interesserede, kan de kontakte Mikael.

Vand og varme

Mikael arbejder forsat på udfordringerne vedr. varme samt vandtryk. Efter sidste nyhedsbrev, viste det sig at mange havde udfordringer, som vi ikke var bekendte med. Det er en omfattende opgave som Mikael har stor fokus på, og som vi håber der er kommet styr på inden vi igen går koldere tider i møde.

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 20. maj 2015

Om kalender