Månedsarkiv: august 2017

Om loggedin-only

Om nyhedsbrev

Nyhedsbrev August

Ny formand
Hen over sommeren har Alexia Kogsbøll valgt at trække sig som formand for bestyrelsen af helt personlige årsager. Alexia har gennem længere tid ydet en stor indsats for foreningen men har nu valgt helt at udtræde af bestyrelsesarbejdet. Da bestyrelsen holdt møde i går var konstituering således på dagsordenen. Da Alexia valgte at udtræde trådte suppleant Nicolai Kofoed Skjølstrup ind som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen valgte herefter Nicolai som ny formand.

Således er bestyrelsen nu konstitueret som følger:

Nicolai Kofoed Skjølstrup, Formand
Louise Gorm Hansen, Næstformand
Bo Madsen, Kasserer
Joan Krebs, Bestyrelsesmedlem
Kirsten Testmann, Bestyrelsesmedlem

Kontakt til bestyrelsen er uændret og kører som hidtil. Har man spørgsmål kan man kontakte Mikael eller skrive til bestyrelsesmailen. Bestyrelsen er glad for at Nicolai har valgt at træde til som formand.

Bestyrelsen sender på vegne af hele foreningen en stor tak til Alexia for hendes store indsats for foreningen gennem de sidste mange år.

Dødsfald
1. august afgik andelshaver Birgit Taaning Johansen, VF 37B, ved døden. Birgit har boet i bygningen siden 1976 og har således været med siden foreningens begyndelse. Birgit vil blive savnet og bestyrelsen sender de varmeste tanker til hele familien. Birgit er blevet bisat.

Driftsplads i Nyropsgade
Som de fleste i foreningen er bekendt med har kommunen besluttet at opføre en driftsplads i Nyropsgade til affaldshåndtering mv. Det er der stor utilfredshed med, ikke alene i foreningen, men også hos vore naboer. En beboergruppe, bestående af Nina Hermann og Linda Christensen (begge NY 15), Finn Johansen, Barbro Wilhelmsen og Louise Gorm Hansen (Alle NY13), arbejder hårdt på at få omstødt kommunens beslutning. Ønsker nogen at bidrage til beboergruppens arbejde kan man kontakte Mikael eller Nina Hermann. Der kommer desuden særskilt beboerinfo ud vedr. dette da det berører mange beboer i foreningen, samt ungdomsboligbeboerne. Alle beboere opfordres til at støtte op om initiativerne fra beboergruppen således at der lægges mest muligt pres på kommunen for at få omstødt beslutningen.

Byggesagen og rejsegildet
Der bliver udsendt særskilt beboerinformation omkring byggesagen snarest.

Der blev afholdt ”rejsegilde” sammen med Gaihede torsdag den 24. august. Tak til alle der var med til at fejre at den første etape af byggeriet er så godt som færdig.

Næste bestyrelsesmøde
Afholdes onsdag d. 4. oktober kl. 16.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen