Månedsarkiv: maj 2016

Om arkiv

Om loggedin-only

Maj 2016

Efter valget af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 27. april 2016 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Alexia Kogsbøll, formand
Louise Gorm Hansen, næstformand
Bo Madsen, kasserer
Joan Krebs
Kirsten Testmann
Søren Larsen, suppleant
Ebbe Hede Thomsen, suppleant

Bestyrelsen vil gerne takke for den store interesse og deltagelse i generalforsamlingen.

Parkeringskælderen

Der er en ledig parkeringsplads til leje pr. 1. juni 2016. Såfremt der er interesse for at leje den, bedes man rette henvendelse til Mikael Povlsen.

Salg af andel

Christian Bovbjerg har solgt sin andel (Vester Farimagsgade 36B, 6.tv.) til sin bror Frederik Bovbjerg i henhold til bestemmelserne i vedtægterne. Frederik overtager således andelen pr. 1. juni 2016. Bestyrelsen byder Frederik velkommen til foreningen.

Sommerhygge i gården

I lighed med sidste år har gårdudvalget taget initiativ til sommerhygge med fællesspisning i gården. Det bliver lørdag den 25. juni 2015 fra kl. 15.00. Medbring selv mad og drikkevarer, så bliver der tændt op i grillen. I tilfælde af regn vil arrangementet blive afholdt i caféen.

Gårdudvalget håber på stort fremmøde.

Som alle sikkert allerede har bemærket, har gårdudvalget anskaffet og plantet yderligere planter/træer i gården, så den nu fremstår endnu pænere og mere grøn. Vi er alle gårdudvalget stor tak skyldig for det store arbejde, de lægger for dagen, for at gøre vores udendørs fællesareal hyggelig og pæn at se på.

Hjemmesiden

Efter vedtægtsændringerne ang. digitalisering blev vedtaget på generalforsamlingen vil der ske nogle ændringer på og med hjemmesiden. Dette indebærer at alle andelshavere får et nyt login til siden således at der f.eks. kan indkaldes til generalforsamlingen elektronisk for dem der ønsker dette. Der kommer separat information omkring dette i Juni måned.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 22. juni 2016, hvor der i forbindelse mødet er aftalt møde med Thomas Friis Hansen, Gaihede, om den fremtidige projektering af renoveringsprojektet.

Næste ordinære generalforsamling

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt tirsdag den 25. april 2017, kl. 18.00 i caféen.