Månedsarkiv: august 2015

Om arkiv

September 2015

Udlejning og udlån

Vi skal gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at udleje eller udlåne sin lejlighed uden bestyrelsens tilladelse. I sommeren har der desværre været andelshavere, der har været fristet af at udlåne eller udleje deres lejligheder. Nogen har brugt hjemmesiden Airbnb, og er blevet bedt om at fjerne deres annonce, da det som skrevet er i strid med vores vedtægter.

Vores vinduer

Det er dejligt med vores nye vinduer, men det er også vigtigt vi passer godt på dem, så de kan holde længe. Derfor er det vigtigt de bliver smurt og derfor opfordrer vi alle til at hente olie, der står nede hos Mikael og sørge for at vinduer og døre kan åbne og lukke uden besvær.

Samtidig skal vi også huske på at vinduerne skal sættes på krog, når de åbnes for at undgå skader.

Garagepladser

Der er forsat 4 ledige pladser i parkeringskælderen. Skulle nogen være interesseret i at leje en af dem, kan man tage kontakt til Mikael.

Sms til formanden

Formanden har over sommeren modtaget en del sms’er både vedr. sager man ønsker drøftet på bestyrelsesmødet og hurtige spørgsmål. Vi forstår i bestyrelsen at det kan være fristende at sende en sms, men vi vil I bestyrelsen gerne frabedes os denne kommunikationsform. Det er altid tilladt at kontakte bestyrelsen og formanden. Man kan skrive til bestyrelsens mailadresse bestyrelsenabdahlerup@gmail.com og ved akutsager eller spørgsmål, er man velkommen til at ringe.

Cafeudlejning

Der er stor interesse for leje af cafeen både hos vores ungdomsboligbeboere og hos andelshaverne. Mange har allerede lavet mange reservationer, men desværre er der en tendens til at folk springer fra i sidste øjeblik. Det er rigtig ærgerligt, da nogen måske kunne have brugt lokalet. Derfor har vi ændret i proceduren vedr. leje af cafeen. Man betaler lejen, når man booker lokalet. Ved afbud med kortere varsel end en måned tilbageholdes halvdelen af lejen. Ved afbud med kortere varsel end 14 dage er lejen gået tabt.

På den måde håber vi færre går forgæves, når de ønsker at leje cafeen og der vil være færre annulleringer

Affaldsbeholder

Der er opsat en ny affaldsbeholder til plastik i vaskekælderen.

Rengøring af trappe

Der har været en del klager og bemærkninger vedrørende manglende eller dårlig rengøring af vores trapper.
Vi har meddelt vores rengøringsfirma, at rengøringen ikke er god nok.

De har fået 2 måneder til at forbedre kvaliteten af deres arbejde.

Hvis I bemærker at rengøringen stadig ikke er tilfredsstillende, så kontakt Mikael

Praktikant

Mikael ansøger i øjeblikket om at få en praktikant fra kommunen.

Praktikanten skal i en periode på en måned hjælpe med alt forefaldende arbejde, men primært hjælpe til med at tømme lofter og kældre.

Loft- og kælderoprydning

Der står en del ting på lofterne uden for de aflåste rum. Hvis I har noget stående bedes I fjerne det.

At hvad der står på lofter og kældre vil blive sat til storskrald.

Oprydningen er planlagt i perioden 15/9 – 15/10.

Cykeloprydning

Da der er mangel på plads i cykelstativerne, vil der blive foretaget cykeloprydning.

Alle cykler både i cykelstativerne og i cykelkældrene, vil blive mærket med et bånd.

Er båndet ikke fjernet fra cyklen inden for 14 dage, vil den blive fjernet, opbevaret i en måned, for derefter at blive afleveret til politiet.

Oprydningen er planlagt i perioden 15/10 – 02/11.

Næste bestyrelsesmøde den 23. september